ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

  • Facebook
  • Linkedin